20 Temmuz 2012 Cuma

Müslüman Kadın İmanlı ve Bilinçlidir



Müslüman kadının Allah'a imanı her şeyin önünde gelir.

Yaşadığı zorluklar karşısında tevekkül eder
Acılara karşı dayanma gücü daha yüksektir, çünkü acının Allah'tan gelen bir imtihan olduğunu bilir.
"Nice Peygamberlerle birlikte birçok Rabbani (bilginler) savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden (Güçlü ve mihnet) den dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne oyun eğdiler. Allah sabredenleri sever (Ali İmran, 146)
"Onlara musibet isabet ettiğinde derler ki, "biz Allah'a ait (kullarız) ve şüphesiz Ona dönücüleriz "(Bakara 156)
"Onlar kendilerine insanlar "Size karşı insanlar toplandılar artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir diyenlerdir" (Ali İmran,173)

Müslüman kadın Allaha tevekkül eden imanlı ve istikrarlı bir kişidir.

Allaha olan teslimiyeti tamdır.
Müslüman kadın, dünya hayatında sahip olduğu maddi imkânları sağlığını gençliğini malını kendisine verenin Allah olduğunu bilir.
Müslüman kadın, ihlâslı ve cesaretlidir.
"Ki onlar, Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzap Suresi, 39)
Hayır, biz onlara kendi şan ve şeref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz...("Mümin, 71)

Müslüman kadın bilincini uyanık tutar

Allah kadını ve erkeği fıtratlarına uygun bir hayat yaşamaları konusunda uyarıyor. Yani, İslami renkler taşıyan bir karakter edinmeleri için teşvik ediyor. Kadınlarımız ahlak ve maneviyat bakımından cahiliye kadınından ayrılmaktadır. Allaha teslim olan bir kadın, toplumdan çevreden ve arkadaşlarından aldığı telkin ne olursa olsun tereddütsüz ret eder ve Kuranın belirttiği Müslüman karakterine sahip olur. Çünkü bilinci uyanıktır ve akıntılara kapılmaz.
Müslüman kadın namaza önem verir
Müslüman kadın namaza önem verir dünyevi meseleler peşinde koşarak namazlarını geçirmez.
Kendine güveni tamdır ve bu konuda çocuklarına örnek olur
Çocuğunun eğitimi için vakit ayırır.
Çocuklarına doğru örnek olur
Aile içinde huzurun tesis edilmesi için çaba gösterir
Yardımlaşmak dinimizin emridir
Yardımlaşmak ve dayanışma içinde olmak dinin temellerinden biridir. İnsanlar temelde birbirlerine ihtiyaçlıdırlar ve yardımlaşma duygusuyla bu ihtiyaç ortadan kalkar. Rabbimiz "iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" buyurur. Zekat ve sadaka ile başlayan yardımlaşma iyi söz söylemeye ve tebessüm etmeye kadar uzanır.
Yardımlaşma bir köprü gibidir
Yardımlaşma ile yoksullar korunarak ihtiyaçları karşılanmış olur
Yardımlaşma insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendirir
Yardımla desteklenen kişi makul yollardan ihtiyaçlarına ulaşmış olur
Yardımlar Müslümanların güçlenmelerini sağlayacağından toplumsal olarak huzur ve refahı beraberinde getirir.

Yardımlaşma ile dostluklar gelişir

Allah iman ve namazdan sonra malın başkalarına verilmesini emretmiştir. Buna infak etmek denir.
Hayır ve iyilik, mal, el ve dille yapılır. Yapılan iyiliklere sadaka denir. Zekât insanların mallarından bir kısmını Allahın emrettiği şekilde yoksullara vermesidir. Bu mecburi bir yardım şeklidir. Sadaka ise insanların sahip oldukları imkânlardan başkalarına infak etmeleridir.

                                                                  (ALINTI)

Hiç yorum yok: